Kaçıncı Maddedeyiz

Erzurum’da 7/8 Ağustos 1919 sabaha karşı üç kişi; Mustafa Kemal, Süreyya Yiğit ve Mazhar Müfid Kansu konuşuyorlar. Hatıra defterine yaz diyor Mustafa Kemal, Mazhar Müfid Kansu’ya:

1. Zaferden sonra hükümet şekli Cumhuriyet olacaktır.

2. Padişah ve Hanedan hakkında zamanı gelince gereken muamele yapılacaktır.

3. Tesettür kalkacaktır.

4. Fes kalkacak, medenî milletler gibi şapka giyilecektir.

“Bu anda Mazhar Müfid, “Darılma ama Paşam, sizin de hayalperest taraflarınız var.” der.

Bunun üzerine Mustafa Kemal gülerek: “Bunu zaman tayin eder. Sen yaz.” der.

“5. Latin harfleri kabul edilecek.” Bu defa Mazhar Müfid, “Paşam kâfi kâfi…” der. “Cumhuriyetin ilânına muvaffak olalım da üst tarafı yeter.” diyerek defterini kapar.

Yıllar geçtikten sonra ve bunlar birer birer ele alındıkça bir gün Kastamonu dönüşü Büyük Millet Meclisi’nin önünde Mustafa Kemal Mazhar Müfid’e sorar, “Azizim Mazhar, kaçıncı maddedeyiz? Notlarına bakıyor musun?

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir